093.666.8010

Lễ công bố kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ về chế phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường DKbetics

Công bố nghiên cứu thành công chế phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường DKbetics

PGS.TS. Trần Văn Ơn

Trần Văn Ơn Phó giáo sư - Tiến sĩ PGS.TS. Trần Văn Ơn tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 1989. Sau đó, Thầy bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ n