093.666.8010

Đặt hàng

Thông tin đơn hàng

Viên tiểu đường DK-BETICS 120 viên

(Giá: 350.000 VNĐ/ 01 hộp)

Viên tiểu đường DK-BETICS 60 viên

(Giá: 180.000 VNĐ/ 01 hộp)

Trà DK-BETICS

(Giá: 55.000 VNĐ/ 01 hộp)

Thông tin khách hàng