093.666.8010

NT 3C

Tên nhà thuốc : NT 3C

Địa chỉ : 181 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội