093.666.8010

NT Ngọc Thủy

Tên nhà thuốc : NT Ngọc Thủy

Địa chỉ : 105B5 khu tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội