093.666.8010

Viên tiểu đường DK-BETICS 120 Viên

350.000 VNĐ

  • Giúp kiểm soát - ổn định đường huyết hằng ngày
  • Ngăn ngừa biến chứng tiểu đường
  • An toàn khi sử dụng lâu dài

Mua ngay

    Ý kiến của bạn