093.666.8010

biến chứng tiểu đường tuýp 1

4 biến chứng tiểu đường tuýp 1 nguy hiểm

Biến chứng tiểu đường tuýp 1 rất dễ xảy ra và việc xuất hiện các biến chứng có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, người bệnh nên đặc biệt