093.666.8010

Hiệu Thuốc Hải Phòng

Tên nhà thuốc : Hiệu Thuốc Hải Phòng

Địa chỉ : 135 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng