093.666.8010

Nhà thuốc Xuân Hà

Tên nhà thuốc : Nhà Thuốc Xuân Hà

Địa chỉ : Số 42 tổ 9- Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại : 02438613349