093.666.8010

NT Minh Châu

Tên nhà thuốc : NT Minh Châu

Địa chỉ : 157 ngõ 22 đường Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội.