093.666.8010

NT Thái Hà

Tên nhà thuốc : NT Thái Hà

Địa chỉ : 101 D4 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội