093.666.8010

Bệnh tiểu đường không nên ăn gì?

Bệnh tiểu đường nên ăn gì?

Xây dựng thực đơn cho người mắc bệnh tiểu đường là một bài toán khó, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến tình trạng bệnh nhân trở nên nặng hơ