093.666.8010

Điểm GI của một số loại rau phổ biến

Những loại rau tốt cho người tiểu đường 

Khi mắc bệnh tiểu đường, nhiều bệnh nhân phải giữ chế độ ăn uống kiêng cữ để tránh làm trầm trọng thêm các biến chứng bệnh tiểu đường. Những loại rau t