093.666.8010

tụt đường huyết ăn gì

Bị tụt đường huyết nên ăn gì, uống gì?

Chúng ta đều biết rằng tốt nhất những người mắc bệnh tiểu đường nên mang theo thực phẩm có đường để tự cứu mình trong trường hợp bị tụt đường huyết. Nh